Blog

Hudobná škola YAMAHA v Hrivkovi

V našom zariadení náš výchovno-vzdelávací program pravidelne 1 krát týždenne obohacujeme a hudobný predškolský program pre deti od 2 rokov” prvé krôčiky k hudbe” , ktorý je zameraný na rytmizáciu, rozvoj slovnej zásoby a osobnosti, program je vedený vyškoleným lektorom YAMAHA.