Blog

Play Wisely ® – múdre hranie

Play Wisely ® predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania.

Základ programu Play Wisely ® tvoria­:

1) SENZORICKÉ AKTIVITY so špeciálnymi výučbovými kartami pre rozvoj pozornosti, rozpoznávania, pamäti a jazykových schopnost­í.

2) MOTORICKÉ CVIČENIA podporujúce obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a Montessori pomôcky na rozvoj jemnej motoriky.

Vek: od 4 mesiacov do 4 rokov

Jasličkári: 1 krát týždenne

Krúžok pre verejnosť: 1-2 krát týždenne, objednávajte sa telefonicky.